Yaratıcı Drama

Yaratıcı DramaYaratıcı Drama

Yaratıcı drama eğitimleri Şahine HATİPOĞLU tarafından yürütülmektedir.

Yaratıcı drama eğitimleri 4 farklı grup bulunmaktadır. Gruplar yaş düzeylerine göre belirlenmektedir. Yaşı 18'den büyük olan bireyler aynı grupta yer alacaktır.

Gruplar:

3-4 Yaş grubu

4-5 Yaş grubu

16-18 Yaş grubu

18+ Yaş grubu

3-4 Yaş Grubu

Drama çalışmaları oyun kavramı içinde grupla ya da çocuğun bedeniyle koordinasyon ve fiziksel iletişimi öğretecektir. Yaratıcılığını, algı gücünü, beş duyuya ait anı hafızasını harekete geçirecektir.

4-5 Yaş Grubu

Sosyal ve bireysel gelişim açısından davranış modelleri oluşturacak oyunlar oynanacak, bu da obje kullanımı ve hayal gücünü geliştirecektir.

Çocuğun kendi bedeni ve başkalarıyla koordinasyonunu geliştirmek, çevresel faktörleri algılamak ve kullanabilmek, beş duyuyu geliştirmek de amaçlar arasındadır.

16-18 Yaş Grubu

Bu yaş grubu drama çalışmalarının amacı, sosyal baskıların ve eğitim sisteminin dayatmalarının belirlediği kuralların dışında bir hareket alanı bulmak, duygu ve düşüncelerini hareket, ses ve nesnelerle ifade etmenin yollarını arayarak, psikolojik olarak rahatlamayı sağlamak. Kendini sevme, tanıma ve tanıtma cesaretini kazandırmak. Cinsel gelişim ve kadın erkek rollerinin belirlenmesi, toplumsal önyargı ve kanıların yerleştiği dönem olması bakımından da, kız-erkek karışık grupların birlikte çalışmaları daha açık bir zihniyeti, ve modern bir bakış açısını geliştirecektir.

18+ Yaş Grubu

Kişiliğin oturma sürecinde ve sonrasında, kişinin kendine tanıdığı hareket alanlarının, hoşgörünün esnekliği, dolayısıyla da başkalarına karşı davranışta da sınırların baskıcı ve yargılayıcı olmaması gerekmektedir. Sosyal kimlikle bireysel kimliklerin ayrılması, rollerin birbirine karıştırılmaması, sentezleme ve sınıflandırma yetisinin gelişmesi mutlu bireyler ve başarılı çalışanlar açısından önemlidir. Sınır kavramının zihinsel zeminde tartışılabilmesi, duyguların ve düşüncelerin ayrılabilmesi, kişinin kendini tahlil etme ve eleştirel bakabilme yetisinin gelişmesi de amaçlanmaktadır.

Öfke Yönetimi ve Drama

Öfke; günümüz toplumunda bireyin çok fazla baskı altında olması ve doğadan kopuk yaşaması nedeniyle biriktirdiği negatif enerjinin duygusal ve fiziksel patlamasıdır. Çoğu zaman gerçek nedene değil, kişinin ilişkilendirdiği ve benzer kategorilere koyduğu diğer kişi ve durumlara yöneltilir. Kurallar, görevler, aile ve toplum gelenekleri de öfkenin ifade edilememesi ve bastırılarak yok sayılmasına katkıda bulunur. Kişi başına düşen zaman ve ilgi, birbirimizi dinleme-anlama olasılıklarını da gittikçe düşürmektedir. Önemsenmeme, anlaşılmama, sosyal sınıf ve gruplardan dışlanma, ailede eleştiri odağı olma, başarı beklentisine cevap vereme gibi nedenler de öfke duygusunu beslemektedir. Bütün bunlar kişinin kendine, dünyaya ve değerlere bakışını değiştirmekte, bir süre sonra kendine ve başkalarına olan güven ve saygısını yitirmesine neden olmaktadır. Öfke yeni öfkeye neden ve kaynak olmaktadır. Sonuç olarak mutsuz insan sayısı gün geçtikçe artmakta, mutsuzluk da davranış bozukluklarına ve suça zemin hazırlamaktadır.

Drama kişiye kendisini ve ilişkilerini yeniden gözlemleyebilme, değerlendirebilme imkanı verir. Empati ve sempatiyi artırır. Kişi duygularını ifade eder ve onun zehirleyici etkisinden kurtulur. Başkalarını izleyip dinler ve kendisinin yalnız olmadığını görür.

Eğitimlerimiz bireysel ve grup çalışması olmak üzere iki farklı şekilde devam etmektedir. Grup eğitimlerinin kontenjanı sınırlıdır.

Detaylı bilgi için:

[email protected]

Tel: 0532 496 84 43